Privacy

Waarom een cursus Frans Bij Cours De Français?

 • U krijgt les van een native speaker trainer met vele jaren ervaring
 • Elke cursus van Cours De Français is een cursus op maat
 • Sfeer van vertrouwen waarin er gemakkelijk wordt geleerd
 • Gratis intake en trainingsadvies
 • Uitstekende kwaliteit tegen een scherpe prijs

Privacy

Cours De Francais heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij hechten aan de privacy van onze klanten. Cours De Français hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en stellen deze niet ter beschikking aan derden. Met deze privacy verklaring informeren wij u over onze werkwijze en wat er met uw gegevens wordt gedaan.

Wij vinden het belangrijk om het Privacy recht zo goed mogelijk te beschermen. Dat deden we altijd al, en onder Europese wetgeving AVG/GDPR leggen we er extra de nadruk op

We zorgen ervoor dat:

 • Wij geen persoonsgegevens van u opvragen die we niet nodig hebben voor het werk dat we voor u doen;
 • U de mogelijkheid heeft om in te zien welke persoonsgegevens we van u gebruiken, waarom en hoe lang;
 • Informatie over hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren en (laten) verwijderen goed vindbaar is;
 • Uw persoonsgegevens tijdig en veilig worden vernietigd als wij (of partijen die voor ons werken) ze niet meer voor u gebruiken.
 • Doordat we hier intern goede procedures en instructies voor gebruiken;Doordat we in onze overeenkomsten met partijen die voor ons (en dus indirect voor u) werken, ook afspraken maken over privacybescherming;
 • Doordat we altijd bereikbaar zijn en open staan voor vragen of opmerkingen van uw kant over uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens en waarom

Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, dan gebruiken wij deze om u de door u gevraagde dienst te kunnen leveren en/of om u te informeren. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen van cursusadministratie en boekhouding. Globaal liggen deze tussen de 5 en 7 jaar na beëindiging van de cursus. De details vindt u in onderstaande tabel:

Wat vragen we? Waarom? Hoelang bewaren we? 
Contactgegevens (NAW, e-mailadres, telefoonnummer Toesturen lesmateriaal,certificaten, contact met kantoor en trainer Conform wettelijke termijn
Totdat u zich afmeldt
Geslacht Om u op de juiste manier aan te kunnen spreken Conform wettelijke termijn
Allergie/dieetinfo, dyslexie, eventuele handicaps die relevant zijn voor uw training Om de cursusomstandigheden goed aan te kunnen passen aan uw persoonlijke situatie Conform wettelijke termijn
Voorkeuren voor manieren van leren Om de training te kunnen aanpassen aan uw leerstijl Conform wettelijke termijn
Moedertaal Om de training te kunnen laten aansluiten bij uw taalachtergrond Conform wettelijke termijn
Taalniveau Om de training te kunnen laten aansluiten bij uw taalniveau Conform wettelijke termijn
Bedrijfsnaam en functie Voor de juiste doorgeleiding op ons kantoor en voor het op maat maken van de training (vakjargon) Conform wettelijke termijn
Tussen- en eindevaluaties Voor het bijstellen en verbeteren van de kwaliteit van onze trainingen Conform wettelijke termijn

Inzien, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, veranderen of verwijderen kunt u dit als volgt doen:
U kunt ons mailen op info@coursdefrancais.nl of bellen met 0612304496. Wij zorgen er dan voor dat u weet welke gegevens wij van u hebben, of dat uw gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze website gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

• Informatie die automatisch in de log bestanden van onze server bijgehouden wordt.

De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij, zoals alle servers doen. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina’s, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

– Om problemen met de server te diagnosticeren. – Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types bij te houden.

Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Verwijderen van cookies

Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde ‘Do Not Track (Volg me niet)’ instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

• Deze site bevat linken naar andere websites.
Cours De Francais (www.CoursDeFrancais.nl) is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

• Copyrights ©
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of uitgezonden hetzij electronisch, mechanisch door middel van fotokopie, microfilm, opname of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht.

• Contact over de website

Meer weten?