Selecteer een pagina

Privacy

Waarom een cursus Frans Bij Cours De Français?

  • U krijgt les van een native speaker trainer met vele jaren ervaring
  • Elke cursus van Cours De Français is een cursus op maat
  • Sfeer van vertrouwen waarin er gemakkelijk wordt geleerd
  • Gratis intake en trainingsadvies
  • Uitstekende kwaliteit tegen een scherpe prijs

Privacy

Cours De Francais heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij hechten aan de privacy van onze klanten. Cours De Français hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en stellen deze niet ter beschikking aan derden. Met deze privacy verklaring informeren wij u over onze werkwijze en wat er met uw gegevens wordt gedaan. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

• Informatie die automatisch in de log bestanden van onze server bijgehouden wordt.
De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij, zoals alle servers doen. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina’s, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:
– Om problemen met de server te diagnosticeren. – Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types bij te houden.
Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

• Formulieren
Op de formulieren op onze site moeten gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, e-mail en postadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. We gebruiken deze informatie absoluut niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

• Deze site bevat linken naar andere websites.
Cours De Francais (www.CoursDeFrancais.nl) is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

• Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie
Om de informatie aan te passen of wijzigen die u via deze website per e-mail, met de formulieren of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot info@CoursDeFrancais.nl

• Copyrights ©
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of uitgezonden hetzij electronisch, mechanisch door middel van fotokopie, microfilm, opname of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht.

• Contact over de website

Stel een vraag: