Vaste voorzetsels

Het Frans kent nogal wat vaste combinaties als het om voorzetsels gaat. Hier helpen we je op weg.

Dat werkwoorden vaste voorzetsels kennen, wist je vast al. In het Nederlands hebben we die tenslotte ook. In het Frans komen ze ook voor. Hieronder noemen we er een aantal (maar de lijst is veel langer).

 • donner à (geven aan)
 • parler à (spreken met)
 • rendre à (geven aan)
 • dire à (zeggen tegen / vertellen aan)
 • montrer à (laten zien aan)
 • écrire à (schrijven aan)
 • attendre de (wachten op)
 • demander de (vragen om)
 • (se) féliciter de ((zich) feliciteren met)
 • oublier de (vergeten om)

Naast werkwoorden met vaste voorzetsels heb ik ook uitdrukkingen met vaste voorzetsels, Hieronder vind je er een aantal, maar de lijst is langer.

 • à cause de (vanwege)
 • afin de (om)
 • à l’abri de (om)
 • à force de (vanwege)
 • à exception de (met uitzondering van)
 • à l’insu de (zonder de kennis van)
 • à moins de (tenzij)

Nieuws:

Nieuwsbrief