Er was eens... Il y a

In veel gevallen is het Nederlands zóveel makkelijker dan het Frans. Neem nu ‘il y a’ of ‘il y avait’. Toch, als je de regels kent, dan valt het in dit geval heus mee.

Laten we beginnen met de uitspraak. Zoals je weet maken Fransen altijd een doorlopende toon van alles wat ze zeggen, zodat alles als 1 woord klinkt. Dus ‘il y a’ klinkt ongeveer als ‘iejja’.

‘Il y a’ heeft 2 betekenissen. ‘Er is’, of ‘er zijn’ en ‘geleden’.

Voorbeelden:

Er is ruimte voor verbetering.
> Il y a une marge de progrès.

Sorry, maar er is iets tussengekomen.
> Desolé, mail il y a eu un imprévu.

Er zijn veel mensen in de kamer.
> Il y a beaucoup de monde dans la salle.

Het is te lang geleden.
> C’était il y a si longtemps.

We zagen hem 3 jaar geleden.
> On l’a vu il y a 3 ans.

20 minuten geleden ging ze naar boven.
> Elle est montée il y a 20 minutes.

Wanneer je wilt zeggen ‘er was’ of ‘er waren’, dan gebruik je ‘il y avait’.

Er was een raar geluid.
> Il y avait un bruit étrange.

En het begin van elk sprookje, ‘Er was eens..’? Franse sprookjes beginnen met ‘Il était une fois’. Daar gebruik je ‘il y a’ dus niet.

Nieuws:

Nieuwsbrief